PRIVACYVERKLARING

Laila Restaurant, gevestigd: Koningin Maria Hendrikaplein 66 te 9000 Gent België, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.lailarestaurant.be

Tel: +32 9 377 25 60

Mirtha Castillo is de functionaris gegevensbescherming van Laila Restaurant. Zij is te bereiken via: info@lailarestaurant.be

1. Welke persoonsgegevens wij verwerken en waarom

https://www.lailarestaurant.be verwerkt persoonsgegevens van klanten omdat deze gebruik maken van onze diensten. Deze gegevens hebben als doel:

1.1. Bestelproces

Wij verwerken de door u aan ons verstrekte gegevens omdat ze nodig zijn voor de uitvoering van uw bestelling, het bevestigen van de bestelling en omdat het u de mogelijkheid geeft tot het beoordelen van uw bestelling, eventuele terugbetaling. De rechtsgrond voor deze verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een (financiële) overeenkomst volgens de GDPR - richtlijnen (General Data Protection Regulation). Onder de GDPR heb je als bedrijf dat persoonsgegevens verwerkt een informatieplicht. Dat betekent dat je verplicht bent om nieuwe en bestaande klanten duidelijk te informeren over wat je met hun persoonsgegevens doet. Het gaat om volgende gegevens:

1.2 Klantenservice

Indien u contact opneemt met ons in verband met het beantwoorden van een vraag of het oplossen van een klacht, zullen we de door u verstrekte gegevens gebruiken bij het zoeken naar een oplossing. (volgens de rechtsgeldende regels van de GDPR). Het gaat om de volgende gegevens:

1.3 Cookies

De website van Laila Restaurant maakt geen gebruik van cookies maar van een gelijkaardige, meer beveiligde technologie genaamd: “sessionstorage”. Deze technologie is een tijdelijke (beveiligde) opslag in het geheugen van de webbrowser alleen toegankelijk voor het webdomein: lailarestaurant.be

2 Leeftijd

Onze website is niet gericht op personen die jonger zijn dan 16 jaar en wij hebben ook niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegeven over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op. Wij zullen deze gegevens dan verwijderen.

3 Hoe lang wij gegevens bewaren

Laila Restaurant zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

4 Delen van informatie

De door u verstrekte informatie wordt niet met derden gedeeld.

5 Tips, vragen en klachten

Als u andere vragen of klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens dan staan wij u graag te woord. Daarnaast horen wij het graag als u tips of suggesties hebt ter verbetering van ons privacy beleid.

6 Beveiliging

Laila Restaurant neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via: info@couleurcocina.be